Privacy Policy

Jouw privacy is belangrijk

Elan Effect werkt volgens richtlijnen op het gebied van privacy en gedragscodes. Vraag gerust het Privacyreglement op van Elan Effect.

Bekijk ook de Noloc gedragscode

of bekijk de Nobco gedragscode.

Hoewel we voortdurend zorg en aandacht besteden aan de samenstelling van onze website, kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. We werken regelmatig aan het aanvullen en bijwerken van de informatie
op onze website. Elan Effect behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. De website en alle onderdelen ervan zijn eigendom van Elan Effect.

We kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin ze zich feitelijk bevinden, zonder enige
(impliciete) garantie of waarborg met betrekking tot hun beschikbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te raadplegen.
We zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van
het gebruik van informatie die via onze website is verkregen.